Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:01:30 | 546 lượt xem

Câu hỏi số 21306

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất trong thời kỳ 1930 - 1931 ở Nghệ Tĩnh là do

Phương án trả lời:
A.

nơi đây tập trung đông đảo giai cấp công nhân.

B.

nơi đây thành lập chính quyền Xô viết sớm nhất.

C.

nơi đây có truyền thống anh dũng dân tộc chống giặc ngoại xâm.

D.

nơi đây có chi bộ đảng ra đời sớm, đội ngũ cán bộ, đảng viên đông.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.