Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:02:09 | 620 lượt xem

Câu hỏi số 21307

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vai trò trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 là

Phương án trả lời:
A.

thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên – tiền thân của Đảng.

B.

chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự thành lập Đảng.

C.

sự ra đời của ba tổ chức cộng sản, hướng tới hợp nhất thành một Đảng.

D.

làm thất bại khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.