Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:02:40 | 672 lượt xem

Câu hỏi số 21308

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Tư tưởng yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam được thể hiện rõ nhất thời kỳ từ 8/1945 đến 12/1946 đó là

Phương án trả lời:
A.

nhân nhượng với Trung Hoa Dân quốc, yêu cầu Pháp chấp hành Hiệp định Giơ ne vơ.

B.

không chấp nhận tối hậu thư của Pháp, quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc.

C.

hòa với Trung hoa dân quốc ở miền Bắc, đánh Pháp ở miền Nam.

D.

hòa với Trung hoa dân quốc, ký với Pháp Hiệp định Sơ bộ 06/3 và Tạm ước 14/9.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.