Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:03:24 | 698 lượt xem

Câu hỏi số 21309

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Phương án trả lời:
A.

Sự trưởng thành vượt bậc của các lực lượng cách mạng ở châu Phi.

B.

Sự suy yếu của các nước đế quốc Anh, Pháp.

C.

Thất bại của chủ nghĩa phát xít.

D.

Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.