Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:03:54 | 396 lượt xem

Câu hỏi số 21310

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nét độc đáo về hình thức khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Phương án trả lời:
A.

tổng khởi nghĩa giành chính quyền toàn quốc.

B.

đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Chiến tranh cách mạng.

C.

khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền từng bộ phận.

D.

đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.