Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:05:19 | 574 lượt xem

Câu hỏi số 21313

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Thắng lợi lớn nhất đạt được trong Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là

Phương án trả lời:
A.

miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B.

các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

C.

các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ba nước Đông Dương.

D.

đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của thực dân Pháp.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.