Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:05:43 | 781 lượt xem

Câu hỏi số 21314

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Phong trào Dân chủ 1936 – 1939 là phong trào mang tính chất

Phương án trả lời:
A.

dân chủ công khai.

B.

dân chủ.

C.

dân tộc.

D.

chống phát xít, chống chiến tranh.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.