Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:06:37 | 537 lượt xem

Câu hỏi số 21316

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nhanh chóng vươn lên thành động lực cách mạng Việt Nam là

Phương án trả lời:
A.

công nhân.      

B.

địa chủ.

C.

tư sản. 

D.

nông dân.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.