Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:07:06 | 604 lượt xem

Câu hỏi số 21317

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự kiện nào đánh dấu Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã thắng lợi hoàn toàn?

Phương án trả lời:
A.

Vua Bảo Đại thoái vị, trao ấn tín cho cách mạng (30/8).

B.

Cải tổ Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam thành Chính phủ lâm thời (28/8).

C.

Giành chính quyền ở Hà Nội (19/8).

D.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9).

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.