Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:07:40 | 1021 lượt xem

Câu hỏi số 21318

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Yếu tố quyết định nhất để Đảng, Chính phủ ta phát động kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp là do

Phương án trả lời:
A.

Thực dân Pháp tấn công ta nhiều nơi ở Hà Nội.

B.

thực dân Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu.

C.

điều kiện đấu tranh chính trị, ngoại giao với Pháp không còn nữa.

D.

thực dân Pháp bội ước, tấn công ta ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bắc Bộ

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.