Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
30/05/2017 | 21:55:51 | 497 lượt xem

Câu hỏi số 21410

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vùng tiếp liền với lãnh hải và hợp với lãnh hải thành một vùng biển rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở là

Phương án trả lời:
A.

nội thủy

B.

lãnh hải

C.

vùng tiếp giáp lãnh hải

D.

vùng đặc quyền kinh tế.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.