Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
30/05/2017 | 21:55:51 | 467 lượt xem

Câu hỏi số 21410

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vùng tiếp liền với lãnh hải và hợp với lãnh hải thành một vùng biển rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở là

Phương án trả lời:
A.

nội thủy

B.

lãnh hải

C.

vùng tiếp giáp lãnh hải

D.

vùng đặc quyền kinh tế.

Đó là vùng biển nằm phía ngoài lãnh hải và có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở (vì lãnh hải 12 hải lý, nên thực chất vùng đặc quyền kinh tế có 188 hải lý).

Đáp án: D