Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
03/06/2017 | 11:24:40 | 621 lượt xem

Câu hỏi số 21530

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nét đặc sắc của văn hóa Nhật Bản thể hiện rõ nét nhất là 

Phương án trả lời:
A.

giữ gìn những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống. 

B.

kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. 

C.

tiếp thu có chọn lọc văn hóa từ bên ngoài. 

D.

con người Nhật Bản luôn gần gũi, thân thiện với thiên nhiên. 

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.