Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
07/06/2017 | 20:58:21 | 536 lượt xem

Câu hỏi số 21740

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã buộc Mĩ phải chấp nhận đàm phán với Việt Nam tại Hội nghị Pari?

Phương án trả lời:
A.

Mỹ phải chấp nhận đàm phán với Việt Nam tại hội nghị Pari? 

B.

Thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" năm 1959 - 1960. 

C.

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968. 

D.

Chiến thắng trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.