Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
09/06/2017 | 19:39:39 | 1131 lượt xem

Câu hỏi số 21925

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (2/1945).

Phương án trả lời:
A.

Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

B.

Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc. 

C.

Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận.

D.

Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.