Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
09/06/2017 | 20:00:40 | 310 lượt xem

Câu hỏi số 21968

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự kiện khởi đầu cuộc Chiến tranh lạnh sau CTTG2?

Phương án trả lời:
A.

Việc thành lập tổ chức VACSAVA 

B.

Sự ra đời kế hoạch Macsan. 

C.

Việc thành lập tổ chức NATO. 

D.

Thông điệp của Tổng thống Mỹ Truman 3.19947 tại quốc hội Mỹ. 

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.