Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/06/2017 | 18:59:38 | 456 lượt xem

Câu hỏi số 22139

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945)? 

Phương án trả lời:
A.

Thống nhất mục tiêu chung tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. 

B.

Thành lập tổ chức Liên hợp quốc. 

C.

Nhanh chóng khắc phục hậu quả của chiến tranh. 

D.

Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp phát xít. 

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.