Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/06/2017 | 19:18:34 | 1094 lượt xem

Câu hỏi số 22178

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Để tương xứng với vị trí siêu cường kinh tế, hiện nay Nhật Bản đang nỗ lực vươn lên để trở thành siêu cường về:

Phương án trả lời:
A.

khoa học vũ trụ 

B.

quân sự.

C.

chính trị.

D.

khoa học - kĩ thuật.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.