Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/06/2014 | 16:42:42 | 1177 lượt xem

Câu hỏi số 2227

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Ý nào dưới đây là đúng: Hệ điều hành máy tính cá nhân

Phương án trả lời:
A.

là phần mềm phải có để máy tính cá nhân có thể hoạt động

B.

là phần mềm cài sẵn trong mọi máy tính cá nhân

C.

là phần mềm không được thay đổi trong máy tính cá nhân.

D.

là phần mềm do công ty Microsoft độc quyền xây dựng và phát triển

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.