Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/06/2014 | 16:45:16 | 890 lượt xem

Câu hỏi số 2230

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Ở tình huống nào dưới đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người

Phương án trả lời:
A.

Khi dịch một cuốn sách

B.

Khi chẩn đoán bệnh

C.

Khi phân tích tâm lý một con người

D.

Khi thực hiện một phép toán phức tạp

Đáp án: D