Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/06/2014 | 16:45:16 | 940 lượt xem

Câu hỏi số 2230

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Ở tình huống nào dưới đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người

Phương án trả lời:
A.

Khi dịch một cuốn sách

B.

Khi chẩn đoán bệnh

C.

Khi phân tích tâm lý một con người

D.

Khi thực hiện một phép toán phức tạp

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.