Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
18/06/2014 | 16:46:31 | 1103 lượt xem

Câu hỏi số 2233

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Đại cương,
Câu hỏi:

Đọc các thông số cấu hình của một máy tính thông thường: 2GHz - 20GB - 256MB, bạn cho biết con số 256MB chỉ điều gì

Phương án trả lời:
A.

Chỉ tốc độ của bộ vi xử lý

B.

Chỉ dung lượng của đĩa cứng

C.

Chỉ dung lượng của bộ nhớ chỉ đọc ROM

D.

Chỉ dung lượng của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.