Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/06/2017 | 21:19:14 | 416 lượt xem

Câu hỏi số 22528

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc trong phong trào dân tộc dân chủ từ 1919 đến 1925 là 

Phương án trả lời:
A.

kinh tế và văn hóa. 

B.

văn hóa và giáo dục 

C.

chính trị và tư tưởng 

D.

kinh tế và chính trị

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.