Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/06/2017 | 21:34:42 | 394 lượt xem

Câu hỏi số 22537

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Thắng lợi quân sự mở ra bước phát triển mới trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) của nhân dân ta là 

Phương án trả lời:
A.

Điện Biên Phủ năm 1954. 

B.

Việt Bắc thu - đông năm 1947. 

C.

Biên giới thu - đông năm 1950. 

D.

Tây Bắc và Trung Lào cuối năm 1953. 

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.