Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 14:32:45 | 391 lượt xem

Câu hỏi số 22561

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Từ năm 1965 đến năm 1968, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

Phương án trả lời:
A.

Việt Nam hóa chiến tranh

B.

Đông Dương hóa chiến tranh

C.

Chiến tranh cục bộ

D.

Chiến tranh đặc biệt

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.