Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:24:02 | 390 lượt xem

Câu hỏi số 22562

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự phát triền và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia là một trong những biểu hiện của xu thế

Phương án trả lời:
A.

hợp tác và đấu tranh

B.

toàn cầu hóa

C.

hòa hoãn tạm thời

D.

đa phương hóa

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.