Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:26:00 | 414 lượt xem

Câu hỏi số 22563

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936-1939 là

Phương án trả lời:
A.

đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình

B.

đòi độc lập dân tộc và tự do dân chủ

C.

đánh đổ đế quốc để giành độc lập tự do

D.

giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho nông dân

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.