Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:29:12 | 420 lượt xem

Câu hỏi số 22565

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Từ năm 1945 đến năm 1950, với sự viện trợ của Mỹ, nền kinh tế của các nước Tây Âu

Phương án trả lời:
A.

phát triển nhanh chóng

B.

cơ bàn có sự tăng trưởng

C.

phát triển chậm chạp

D.

cơ bản được phục hồi

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.