Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:30:41 | 472 lượt xem

Câu hỏi số 22566

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một trong những thuận lợi của Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là gì?

Phương án trả lời:
A.

Quân Trung Hoa Dân quốc vào miền Bắc giải giáp quân Nhật

B.

Chính phủ Việt Nam đã nắm giữ được Ngân hàng Đông Dương

C.

Quân Anh vào miền Nam giải giáp quân Nhật

D.

Nhân dân giành được quyền làm chủ đất nước

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.