Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:32:44 | 1709 lượt xem

Câu hỏi số 22567

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Khẩu hiệu: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến phong” của nhân dân Việt Nam trong phong trào cách mạng 1930-1931 thể hiện mục tiêu đấu tranh về

Phương án trả lời:
A.

xã hội

B.

văn hóa

C.

chính trị

D.

kinh tế

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.