Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:34:51 | 399 lượt xem

Câu hỏi số 22568

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?

Phương án trả lời:
A.

Thương nghiệp

B.

Công nghiệp

C.

Thủ công nghiệp

D.

Nông nghiệp

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.