Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:36:19 | 872 lượt xem

Câu hỏi số 22569

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công của Liên Xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950)?

Phương án trả lời:
A.

Liên Xô là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai

B.

Nhân dân Liên Xô có tinh thần tự lực, tự cường

C.

Liên Xô có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú

D.

Liên Xô có sự hợp tác hiệu quả với các nước Đông Âu

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.