Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:37:45 | 2090 lượt xem

Câu hỏi số 22570

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là

Phương án trả lời:
A.

Tổ chức Y tế Thế giới

B.

Tòa án Quốc tế

C.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa

D.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.