Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:41:21 | 495 lượt xem

Câu hỏi số 22572

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là

Phương án trả lời:
A.

tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN

B.

không còn chú trọng hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu

C.

chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc

D.

chú trọng phát triển quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.