Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:44:33 | 966 lượt xem

Câu hỏi số 22574

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Từ giữa những năm 70 của thế kỷ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

Phương án trả lời:
A.

Cách mạng công nghiệp

B.

Cách mạng chất xám

C.

Cách mạng công nghệ

D.

Cách mạng xanh

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.