Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:46:26 | 394 lượt xem

Câu hỏi số 22575

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nội dung nào dưới đây không phải là vấn đề cấp bách đặt ra đối vói các cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh vào đầu năm 1945?

Phương án trả lời:
A.

Nhanh chóng đánh bại chủ nghĩa phát xít

B.

Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh

C.

Phân chia thành quả chiến thắng

D.

Ký hòa ước với các nước bại trận

Đáp án: D