Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:47:13 | 1144 lượt xem

Câu hỏi số 22576

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong những năm 1936-1939, nhìn chung nền kinh tế Việt Nam

Phương án trả lời:
A.

phục hồi và phát triển

B.

phát triển nhanh

C.

khủng hoảng, suy thoái

D.

phát triển xen kẽ khủng hoảng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.