Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:51:35 | 371 lượt xem

Câu hỏi số 22578

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Chiến thắng nào dưới đây khẳng định quân dân miền Nam Việt Nam có khả năng đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mỹ?

Phương án trả lời:
A.

An Lão (Bình Định)

B.

Ba Gia (Quảng Ngãi)

C.

Bình Giã (Bà Rịa)

D.

Ấp Bắc (Mĩ Tho)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.