Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 15:56:56 | 449 lượt xem

Câu hỏi số 22579

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, các thế lực ngoại xâm và nội phản đều có âm mưu

Phương án trả lời:
A.

biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới

B.

mở đường cho Mỹ xâm lược Việt Nam

C.

chống phá cách mạng Việt Nam

D.

giúp Trung Hoa Dân quốc chiếm Việt Nam

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.