Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 16:05:48 | 389 lượt xem

Câu hỏi số 22580

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) là

Phương án trả lời:
A.

hậu phương miền Bắc được xây dựng vững chắc

B.

tinh thần đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương

C.

sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng

D.

sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.