Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 16:09:19 | 1206 lượt xem

Câu hỏi số 22582

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Ở Việt Nam, Nam đồng thư xã - một nhà xuất bản tiến bộ - là cơ sở đầu tiên của

Phương án trả lời:
A.

Việt Nam Quốc dân đảng

B.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

C.

Đông Dương Cộng sản liên đoàn

D.

Hội Phục việt

Đáp án: A