Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 16:10:46 | 1811 lượt xem

Câu hỏi số 22583

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn tan rã khi

Phương án trả lời:
A.

Tổ chức Hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động

B.

Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh

C.

chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ

D.

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thể

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.