Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 16:13:20 | 639 lượt xem

Câu hỏi số 22584

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Việc Mỹ và Liên Xô chính thức cùng tuyên bố chấm dứt "Chiến tranh lạnh (12-1989) không xuất phát từ

Phương án trả lời:
A.

việc cả hai nước đều gặp khó khăn do tác động của phong trao giải phóng dân tộc

B.

việc cả hai nước cần thoát khỏi thế “đối đầu” để ổn định và củng cố vị thế của mình

C.

sự suy giảm “thế mạnh” của hai nước trên nhiều mặt so với các cường quốc khác

D.

sự tốn kém của mỗi nước do cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập niên

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.