Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 16:16:06 | 474 lượt xem

Câu hỏi số 22585

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Những thành tựu Việt Nam đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 chứng tỏ điều gì?

Phương án trả lời:
A.

Đường lối đổi mới là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới cơ bản là phù hợp

B.

Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội

C.

Việt Nam đã giải quyết được sự mất cân đối của nền kinh tế

D.

Đường lối đổi mới về cơ bản là đúng đắn, cần phải có những bước đi phù hợp

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.