Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 16:21:39 | 441 lượt xem

Câu hỏi số 22587

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với thực dân Pháp lực lượng xã hội nào dưới đây trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

Phương án trả lời:
A.

Đại địa chù và tư sản mại bản

B.

Trung, tiểu địa chủ và tư sản mại bản

C.

Trung địa chủ và tư sản mại bản

D.

Tiểu địa chủ và tư sản mại bản

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.