Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 16:22:45 | 390 lượt xem

Câu hỏi số 22588

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sau khi Chiến ừanh lạnh chấm dứt, thế giới chuyển dần sang xu thế nào?

Phương án trả lời:
A.

Tiếp xúc, thỏa hiệp và mở rộng liên kết

B.

Thỏa hiệp, nhân nhượng và kiềm chế đối đầu

C.

Hòa hoãn, cạnh tranh và tránh mọi xung đột

D.

Hòa dịu, đối thoại và hợp tác phát triển

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.