Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 16:25:20 | 455 lượt xem

Câu hỏi số 22590

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam là về

Phương án trả lời:
A.

sự huy động cao nhất lực lượng

B.

kết cục quân sự

C.

mục tiêu tiến công

D.

quyết tâm giành thắng lợi

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.