Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 16:26:35 | 393 lượt xem

Câu hỏi số 22591

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một trong những nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hưởng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 là do giai cấp tư sản

Phương án trả lời:
A.

chỉ sử dụng phương pháp đấu tranh ôn hòa

B.

chưa được giác ngộ về chính trị

C.

nhỏ yếu về kinh tế và non kém về chính trị

D.

chỉ đấu tranh đòi quyền lợi giai cấp

Đáp án: C