Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 16:27:59 | 461 lượt xem

Câu hỏi số 22592

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Tháng 9-1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra chủ trương tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu nhằm

Phương án trả lời:
A.

làm thất bại kế hoạch tập trung binh lực của thực dân Pháp

B.

giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào

C.

tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân sự của thực dân Pháp

D.

buộc thực dân Pháp phải đàm phán để kết thúc chiến tranh

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.