Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 18:17:28 | 794 lượt xem

Câu hỏi số 22595

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, cuối năm 1950 Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi với mong muốn

Phương án trả lời:
A.

nhanh chóng kết thúc chiến tranh

B.

tiến tới ký một hiệp định có lợi cho Pháp

C.

kết thúc chiến tranh trong danh dự

D.

giữ vững quyền chủ động về chiến lược

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.