Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 18:19:44 | 3250 lượt xem

Câu hỏi số 22597

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vì sao toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược?

Phương án trả lời:
A.

Kết quả của việc thu hút nguồn lực bên ngoài của các nước đang phát triển

B.

Các nước tư bản tăng cường đầu tư vốn ra thị trường thế giới

C.

Các cường quốc đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu

D.

Kết quả của quá trình tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.