Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/06/2017 | 18:20:30 | 1824 lượt xem

Câu hỏi số 22598

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nhận xét nào dưới đây về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là không đúng?

Phương án trả lời:
A.

Đây là phong trào cách mạng có hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt

B.

Đây là phong trào cách mạng triệt để, không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc

C.

Đây là phong trào diễn ra trên quy mô rộng lớn và mang tính thống nhất cao

D.

Đây là phong trào cách mạng mang đậm tính dân tộc hơn tính giai cấp

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.